Ĉefa paĝo | Dole-Espéranto | | Pri esperanto |

Esperanto: Universala lingvo
Prezentado, historio, internacia efikado


Prelego de Mireille Grosjean (franclingve)
Kunprezidentino de Svisa Esperanto Societo (SES)
Delegitino de UEA ĉe UNO (2009/2010)


Mardon la 28-an de Majo 2013 je la 20-a 30

Kulturoteko Albert Camus
26 A rue du Maréchal Leclerc
39100 Dole

Senpaga eniro

 

 ^