Ĉefa paĝo | Dole-Espéranto | | Pri esperanto |


Médiathèque Albert Camus de Dole

Dole

Dole-Espéranto. La grupo nuntempe ne plu aktivadas.
Dum pluraj jaroj niaj kursoj okazis partnere kun la Kulturoteko Albert Camus de Dole.

Dole-Espéranto, Médiathèque Albert Camus, 26 A rue du Maréchal Leclerc, 39100 Dole.
Tél.:

 ^
Najbaraj regionoj

Nacia Esperanto Muzeo

Nacia Esperanto-Muzeo

Vizitebla per rendevuo.

Maison Pour Tous, 19 rue Victor Hugo, 70100 Gray.
Tél.: wikipediafacebook

 ^