Ĉefa paĝo | Dole-Espéranto | | Pri esperanto |

Médiathèque Albert Camus de Dole

Dole (Kulturoteko Albert Camus)

Dole-Esperanto. Kursoj:
• Vendrede de la 12-a ĝis la 14-a00, en la kulturoteko Albert Camus, 26 A rue du Maréchal Leclerc.
• Vendrede de la 19-a ĝis la 21-a00, en l'Escale, Centre social du Poiset, 2 boulevard de la Corniche.
Jarkotizo, aliĝo, kursoj kaj aliaj servoj: 20 € (10 € por subdekokjaruloj kaj neimpostebluloj).

Sabaton la 7-an de oktobro 2017: Esperanto-Sabato, malkovra kaj praktikada tago de la lingvo per  diversaj aktivadoj. De la 9-a00 ĝis la 17-a00 en l'Escale, Centre social du Poiset, 2 boulevard de la Corniche.Dole-Espéranto, ĉe Médiathèque Albert Camus, 26 A rue du Maréchal Leclerc, 39100 Dole.
Tel.:

 ^
Najbaraj regionoj

Nacia Esperanto Muzeo

Nacia Esperanto-Muzeo

Vizitebla per rendevuo.

Maison Pour Tous, 19 rue Victor Hugo, 70100 Gray.
Tél.: retejofacebook

 ^