Ĉefa paĝo | Dole-Espéranto | | Pri esperanto |

Jura-Espéranto : unutaga staĝo 2012

Sabaton la 25-a de februaro 2012.
Kunlaborante kun Quetigny-Espéranto.

Loko :
Urbodomo de Besain, place de la Mairie, 39800 Besain.
46°47'11" N - 05°47'41'" E.

Programo :
9a00 : Akcepto (Kafo, kukoj, ktp).
10a00 : Grupo-laboro laŭ niveloj:
• Komencantoj: malkovro de esperanto (Emmanuel Desbrières).
• Komencintoj (nivelo A1-A2): praktikado de la lingvo (Alain Droyer).
• Progresantoj kaj plispertuloj: praktikado de la lingvo (Jean-Jacques Aumeunier kaj Régis Fabre).
• Geinfanoj: ludoj.
12a30 : Tagmanĝo (ĉiu kunportu ion por meti sur la komuna tablo).
14a30 : Repreno de la okupiĝoj :
• Olivier Lautrou prezentas pri sia vojaĝo tra Suda Ameriko kun sia edzino Magali danke al esperanto (video).
17a00 : Fino de la staĝo.
 ^