Esperanto en la Franca Ĵuraso - L'Esperanto dans le Jura français
Eniro (esperantlingva retejo)Entrée (site francophone)